Rekenblokken 2A gaat digitaal.

Per 1 juli 2020 wordt de leerlijn 2A onderdeel van Rekenblokken online. Dan wordt het eerste domein 2A Getallen gepubliceerd.

De andere drie domeinen volgen in de weken en maanden daarna.

Voor wie is 2A bedoeld?

De leerlijn 2A van Rekenblokken is ideaal voor studenten die meer willen en kunnen dan 1F en voor studenten die worstelen met 2F.

Waar gaat het over?

Kort gezegd is 2A een iets eenvoudigere versie van 2F. Dat betekent dat de getallen in de 2A-opgaven eenvoudiger zijn dan in de reguliere 2F-opgaven. Er is vaker ruimte voor concrete en informele aanpakken zoals doortellen, tekenen of beredeneren bij het oplossen van de opgaven. Daarnaast is er aandacht voor betekenisverlening bij de opgaven en de rekenhandelingen. Waar mogelijk zijn voorstelbare situaties gebruikt in de opgaven. De inhoud van leerlijn 2A is gebaseerd op het Addendum bij de Syllabus en de tot nog toe beschikbare voorbeeldtoetsen.

Hoe zit het in elkaar?

Er wordt online bij ‘Extra' een niveau 2A met vier domeinen toegevoegd.

De leerlijn ziet er hetzelfde uit als de leerlijnen van 1F, 2F en 3F. Per onderwerp steeds een les met uitleg en oefenopgaven en een lestoets. De uitleg is gebaseerd op de stapsgewijze voorbeeldopgaven uit het bestaande leerwerkboek 2A.

Maatwerk

We verwachten dat de meeste docenten delen van deze leerlijn 2A gaan bieden aan studenten als maatwerk. Namelijk voor die onderwerpen waarmee ze moeite hebben bij 2F. Daarom hebben we er geen instaptoets met persoonlijke leerroute bij gemaakt. Als docent kun je natuurlijk wel bepaalde lessen of lestoetsen aan- of uitzetten.

Heeft u het antwoord gevonden?