Overzicht voortgang op alle leerroutes
Kies in het zij-menu voor ‘Alle leerroutes’ voor een overzicht van de voortgang van de studenten in je klas op alle leerroutes. Je ziet per leerroute de voortgang (1), het behaalde resultaat in de lessen (2) en het gemiddelde cijfer voor de lestoetsen (3).

Overzicht voortgang per leerroute
Wanneer je in het zij-menu een specifiek domein kiest, zie je de voortgang van de studenten in je klas op deze leerroute.

Net als in het overzicht van alle leerroutes zie je hier per student de voortgang, de gemiddelde score van de lessen en het gemiddelde cijfer voor de lestoetsen. Daarnaast zie je de score op de instaptoets en eindtoets en zie je de status per les en lestoets. Je kunt zien of een les of lestoets in de leerroute van de student zit, of de student gestart is met de les of lestoets en het resultaat dat de student op de les of lestoets heeft behaald. 

In de legenda zie je wat de verschillende statussen betekenen.


Betekenis resultaat lessen
Studenten hebben een, twee of drie pogingen om een opgave in een les helemaal goed te beantwoorden. Dit wordt aangegeven met gele bolletjes rechtsboven in de opgave. Drie gele bolletjes betekent dat de student nog drie pogingen heeft. 

Na alle pogingen krijgt de student een resultaat te zien. De student ziet hoeveel van de opgaven hij/zij goed heeft beantwoord en krijgt een groen vinkje, oranje tilde of rood kruis te zien. 

Groen betekent dat de student 75-100% van de opgave goed heeft.
Oranje betekent dat de student 55-75% van de opgave goed heeft.
Rood betekent dat de student 0-55% van de opgave goed heeft.

Wanneer de student de les helemaal heeft gemaakt, krijgt hij in zijn overzicht van lessen te zien wat zijn resultaat is: groen, oranje of rood.

Heeft u het antwoord gevonden?