De beheerder van jouw locatie heeft een lijst met klassen ingevoerd in Rekenblokken. In Klassenbeheer kun je zelf je eigen klassen selecteren.
Wanneer je je klassen aanvinkt, zie je deze klassen in de overzichten.
Een klas kan door meerdere docenten geselecteerd worden. 

Een student kan maar in één klas zitten. Studenten kunnen zelf een klas kiezen, maar dit kun je als docent ook voor de student doen.
Als een student van klas wisselt, blijven toegewezen toetsen gekoppeld aan de student. 

Je klassen kiezen:

1. Kies in het zij-menu voor Klassenbeheer. 

2. Kies de juiste locatie.

3. Vink je klassen aan.

4. Klik op de naam van een van je klassen om de studenten te zien of te selecteren.

5. Deze studenten zitten al in deze klas. 

6. Hier kun je zoeken naar studenten. Er verschijnt een lijst van studenten met overeenkomende namen. Als een student al in een andere klas zit, staat de naam van de klas onder de naam van de student.

7. Klik op de plus of de min om studenten in een klas te zetten of te verwijderen.
Als je op de plus klikt bij een student die al aan een andere klas is gekoppeld, wordt deze automatisch uit de andere klas verwijderd.

8. Deze docenten zijn gekoppeld aan deze klas. Als je hier met de muis op gaat staan verschijnt de naam van de docent.

9. Als je klaar bent met de indeling van de klas klik je op Klas opslaan.

Nadat je je klassen gekozen hebt, kun je eenvoudig in het top-menu een klas selecteren. Je ziet je klassen per locatie gegroepeerd in beeld.

Heeft u het antwoord gevonden?