Versie controleren en updaten
Je kunt controleren in welke versie de student heeft gewerkt in Taalblok...
Resetten en inzien van lessen en lestoetsen
De voortgangvan het gemaakte werk in Rekenblokken of Taalblokken kan per...
Differentiatie door middel van leerroutes
Binnen Taalblokken en/of Rekenblokken heb je als docent de keuze om te d...
Wil je de score en voortgang van je studenten volgen?
Wanneer je studenten online opdrachten maken, wil jij als docent precies...
Lesmateriaal bekijken
Om als docent het lesmateriaal te bekijken in Rekenblokken of Taalblokke...