Het komt wel eens voor dat een student bij het maken van een opdracht in Rekenblokken of Taalblokken een ‘Foutmelding 500’ in beeld krijgt.

Foutmelding_500.png

In dit artikel bespreken we de meest voorkomende oorzaken en wat je als docent kunt doen om dit op te lossen.


Dubbele Leerlijn in de Studentlicentie

Het komt wel eens voor dat studenten al begonnen zijn aan een leerroute en dan een instaptoets of nulmeting maken. Deze instaptoets genereert een nieuwe, dubbele leerlijn voor de studenten, waardoor er bij het nakijken van opdrachten in de betreffende leerroute de foutmelding 500 optreedt.

In dit geval dient de dubbele leerlijn door onze ICT-afdeling handmatig verwijderd te worden en ontvangen we graag de volgende gegevens:

  • De voor- en achternaam van de student
  • Het studentnummer
  • De naam van de klas in Taalblokken/Rekenblokken
  • Een screenshot waarop duidelijk af te lezen is om welke leerlijn en opdracht het precies gaat (zie voorbeeld hieronder).

Foutmelding_500_Dubbele_leerlijn.png

De student is van klas gewisseld

Wanneer blijkt dat er geen dubbele leerlijn bij de student bestaat, dan kan de foutmelding ook optreden wanneer de student eerder in een andere klas heeft gezeten en daarin (mogelijk) een instaptoets of nulmeting heeft gemaakt.

In dit geval kun je als docent onder het kopje ‘Instellingen’ de differentiatie wijzigen. Zet de instellingen op ‘Op basis van klassikale leerroute’ en klik op Opslaan. Pas daarna de instellingen nogmaals aan door deze weer op ‘Op basis van persoonlijke leerroute’ te zetten en klik wederom op Opslaan.

Let op: alle handmatige aanpassingen van de docent in de vrijstellingen worden hiermee weer overschreven door de automatische vrijstellingen van de instaptoets/nulmeting.

Vrijstellingen in de persoonlijke leerroutes dienen dan opnieuw handmatig ingesteld te worden.

Instellingen_Differentiatie.png

Dubbele ‘Ga verder met…’ in het Dashboard

Het kan wel eens voorkomen dat studenten in hun Dashboard twee keer hetzelfde zien staan onder het kopje ‘Ga verder met…’ in het Dashboard: 

Dubbele_ga_verder_met.png


In dit geval dient onze afdeling ICT deze dubbeling handmatig te verwijderen.
We ontvangen dan graag de volgende gegevens:

  • De voor- en achternaam van de student
  • Het studentnummer
  • De naam van de klas in Taalblokken/Rekenblokken
  • Een screenshot van het dashboard waarop duidelijk af te lezen is om welke dubbeling het precies gaat (zie voorbeeld hierboven).

Dubbele Content in een Les

We zorgen er regelmatig voor dat onze online lessen en opdrachten up-to-date zijn. Na een aanpassing of update van een les kan het voorkomen dat een student in een les werkt, maar dat opgave 1 bijvoorbeeld op pagina 4 van de les staat. Wanneer de student een opdracht maakt en nakijkt, verschijnt de foutmelding 500 in beeld. Dit komt omdat er dan een nieuwe publicatie van deze les is geweest, waardoor de les dubbel voorkomt in de studentlicentie. 

Je kunt dit als docent controleren door naar het resultatendashboard van deze les te gaan en bij de score van de betreffende student te kijken of de opdracht-nummers dubbel voorkomen (zie voorbeeld hieronder). 

Je kunt dit oplossen door de les te resetten, zodat de student alleen de nieuwste versie van deze les in zijn licentie ziet. Lees hier hoe je een les voor je studenten reset. 

screenshot-3.png

 

Foutmelding 500 in de Docentlicentie

De foutmelding kan ook voorkomen in de Docentlicentie van Taalblokken of Rekenblokken.
Dit kan het geval zijn wanneer:

  • … je als docent een verlopen toetsinplanning probeert te verwijderen.

Dit kun je oplossen door de toets nogmaals opnieuw in te plannen en direct daarna weer te verwijderen. Je verwijdert daarmee namelijk ook de oude, verlopen toetsinplanning.

  • … je als docent probeert om studenten in een klas toe te voegen en/of te verwijderen.

Het kan dan zijn dat de klas(naam) twee keer voorkomt op de ingestelde schoollocatie.
Via de beheerderslicentie kan de dubbele klas worden verwijderd, zodat er nog maar één klas met die naam op die vestiging over blijft. Daarna kunnen alle studenten aan de overgebleven klas worden toegevoegd en kan de klas worden opgeslagen.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0