In sommige gevallen kan het voorkomen dat een student een toets niet binnen de gestelde tijdsduur af kan ronden, of dat de student het toetsmoment mist. Het is mogelijk om een toets voor een student te heropenen, zodat deze de toets verder kan afronden. Dit kan zowel voor gemiste toetsen, als voor afgeronde, beoordeelde en gepubliceerde toetsen.

Hiervoor open je het toetsresultatenscherm in het toetsendashboard. Hier zie je de resultaten van de gemaakte toetsen van studenten.

Toets heropenen 1.PNG

NB: Alle screenshots zijn afkomstig uit Rekenblokken 4e editie, maar zijn ook van toepassing op Taalblokken 4e editie en Thema's Burgerschap.

Vervolgens klik je op het resultaat van een student. Het zijpaneel opent met de toets van de student, en eventuele eerdere toetsmomenten voor dezelfde toets. Bij de toets die je wil resetten zie je een play-button. Met deze knop kan je de toets voor de student heropenen. 

Toets heropenen 2.png

Als je op de play-button klikt krijg je het volgende scherm te zien. Je kan hier kiezen voor wanneer en voor hoelang je de toets wil heropenen voor de student. De minimumduur is altijd de vaste toetsduur. Je kan de student ook extra tijd geven. De startperiode geeft aan vanaf wanneer de toets weer open staat voor de student.

Toets heropenen 3.PNG

Als je op 'Heropenen' klikt komt de toets weer op 'Beschikbaar' te staan in het toetsresultatenoverzicht. Voor de student komt de toets ook weer op 'Beschikbaar' te staan. De eerder ingevulde antwoorden blijven bewaard, de student kan deze nog aanpassen. Voor jou als docent verdwijnt het resultaat totdat de toets opnieuw wordt ingeleverd door de student.

Let op: als je een al gepubliceerde toets heropent, zal de toets direct na het inleveren weer gepubliceerd worden. De student ziet dus direct het cijfer.