Er zijn verschillende plekken om de toetsresultaten van de studenten per klas te bekijken. Hieronder staan de verschillende locaties toegelicht:

 

Toetsresultaten in toetsendashboard

Als minimaal één van de studenten de toets heeft ingeleverd komt de toets bij Gemaakte toetsen te staan.

TC Gemaakte toetsen.PNG

Als je bij de desbetreffende toets op het pijltje naar onderen klikt opent zich het menu waar je kan zien welke student de toets al ingeleverd heeft en welke student nog bezig is of gemist heeft:

 

TC gemaakte toetsen2.PNG

Het pijltje achter de toets (boven in beeld) gaat naar het overzicht met behaalde punten van de studenten die de toets gemaakt hebben. De pijl in de rij van een individuele student gaat naar de resultaten van die student. Als je op Bekijk antwoorden klikt kan je precies de antwoorden inzien die de student heeft gegeven. 

TC punten.PNG

 

Je kan ervoor kiezen om toetsresultaten automatisch te laten publiceren. Hier lees je hoe dat moet. Ook kun je ervoor kiezen om alles handmatig te publiceren. Wanneer je de toets handmatig gaat publiceren krijg je de optie om alleen de punten, alleen het resultaat of beiden te publiceren. De punten en het resultaat zijn terug te vinden in het overzicht onder Gemaakte toetsen.

mceclip3.png

Als de toetsresultaten gepubliceerd zijn kunnen de studenten het resultaat in hun eigen studentlicentie zien.

 

Toetsresultaten in zijpaneel

Na publiceren zijn de resultaten ook te vinden via de tab 'Toetsen' in de linkerbalk, of via het dashboard waar je ook de resultaten van opdrachten ziet. Wanneer je op het resultaat klikt, opent een zijpaneel met meer informatie over de ingeplande of gemaakte toets. Hier zie je voor de geselecteerde student en geselecteerde toets het resultaat, de status, de start- en eindtijd en hoe lang de student met de toets bezig is geweest. Wanneer je dit resultaat nog niet gepubliceerd hebt, zie je een publiceerknop waarmee je de punten, de resultaten of punten en resultaten kunt publiceren voor de hele klas die deze toets op hetzelfde toetsmoment gemaakt heeft.

 

TC zijpaneel.PNG

In het zijpaneel zie je ook eerdere toetsmomenten van dezelfde toets. Zo kan je zien of een student een toets al eerder heeft gemaakt. Met het pijltje bij het toetsmoment kan je de toets en de antwoorden van de student inzien.

 

Toetsresultaten in resultatendashboard

Ook verschijnen de resultaten van de toets na het publiceren onder toetsresultaten in het reguliere resultatendashboard waar je ook de resultaten van de opdrachten ziet. Hiervoor ga je in het linker menu naar Dashboard en klik je op vak of module en zet je het tweede filter op Alle lesmaterialen. Vervolgens zie je onder Toetsresultaten de resultaten terug. Ook kun je het lesmateriaal selecteren en zet je de het derde filter op Alle leereenheden. Vervolgens klik je weer op Toetsresultaten.

 

TC dashboard toetsresultaten.PNG