De Versterk jezelf is een adaptieve trainer in de digitale leeromgeving Taalblokken 4e editie. Studenten kunnen met deze trainer specifieke onderwerpen trainen waar zij moeite mee hebben. In dit artikel vind je het antwoord op de meest gestelde vragen rondom de Versterk jezelf:

 

De focus van de Versterk jezelf

De trainer kijkt naar de individuele student, ziet waar de student moeite mee heeft of welke stof hij al goed beheerst en reageert daar automatisch op. Zo kan er een oefening, extra uitleg of verdiepende lesstof worden aangeboden. De Versterk jezelf wordt ingezet bij de onderwerpen die studenten vaak als lastig ervaren. Dit weten we uit ervaring op scholen, learning analytics en feedback die we van docenten ontvangen. 

Voorbeeld

Een student heeft moeite met het onderwerp segmentelasticiteit. Dan kan het zijn dat hij ook moeite heeft met het begrip prijselasticiteit. Daarom geven we tijdens het werken met een moeilijk onderwerp ook uitleg over verwante onderwerpen. Zo kan er direct worden bepaald of een leerling moeite heeft met het verwante onderwerp. Vindt hij het lastig, dan krijgt de student automatisch meer informatie of oefeningen over het onderwerp.

Slimme learning analytics bepalen deze keuzemomenten. Hierbij wordt er o.a. rekening gehouden met het vraagtype, de tijd die besteed wordt aan een opdracht en de score. Door de inzet van de adaptieve trainers ontstaat er een intuïtieve leerroute die aansluit bij de kennis en kunde van de student. Zo kan hij op een vlotte manier door de lesstof. En dat motiveert! 

Direct inzicht in resultaten

Als docent heb je direct inzicht in de prestaties van je individuele studenten en de gehele klas. Via het resultatendashboard zie je in één oogopslag welke onderwerpen als moeilijk worden ervaren.

Klik in je klas op het tabblad 'Versterk Jezelf'. Via dit tabblad kom je bij het resultatenoverzicht van de Versterk Jezelf trainers:

Filteren en sorteren van onderwerpen

In dit overzicht kun je de resultaten van je studenten bekijken per periode. Door op de Periode (het kalendericoontje links boven) te klikken opent er een agenda en kun je zelf de start- en einddatum van je overzicht kiezen.

Daarnaast kun je de studenten sorteren op voor- en achternaam, status van de onderwerpen, het aantal gemaakte onderwerpen en de bestede tijd van studenten aan de onderwerpen.


Voortgang bekijken

Achter elke naam zie je de voortgang van de student in de vorm van gekleurde bolletjes:

In dit overzicht zie je de laatste resultaten van de student (Status onderwerpen), hoeveel trainers de leerling heeft gemaakt (#) en hoeveel tijd de student daar aan heeft besteed (Bestede tijd). Ook deze resultaten zijn altijd actueel.

Wanneer je op de naam van een student klikt, krijg je een kort overzicht te zien van de voortgang van die student voor recent aangeraden en zelf gekozen Versterk Jezelf trainers:

De Versterk jezelf wordt automatisch nagekeken door de online methode.
Deze trainer kan niet opnieuw gemaakt of gereset worden.