Nieuwe onderdelen vernieuwde methodes studiejaar 2022-2023 Nieuwe onderdelen vernieuwde methodes studiejaar 2022-2023

Nieuwe onderdelen vernieuwde methodes studiejaar 2022-2023

In dit artikel lees je welke lesstof en functionaliteiten er afgelopen studiejaar zijn bijgekomen in de online leeromgeving Taalblokken 4 en Rekenblokken 4

Taalblokken Engels

Dit is er het afgelopen jaar bijgekomen in de lesmethode:

 • Scans A2 t/m B2
 • Building Blocks B1: 7 & 8 (inclusief instap-, voorbereidings- en eindtoetsen)     
 • Building Blocks B2: 3 t/m 7 (inclusief instap-, voorbereidings- en eindtoetsen)     
 • Spelling en Grammar B2 (incl. instap- en eindtoets, Test Jezelf en Versterk Jezelf)
 • Beroepsgerichte modules A2
 • Beroepsgerichte modules B1
 • Examentraining productief A2 + B1   
 • Uitlegvideo’s bij theorie in de Building Blocks
 • Leerwerkboeken A2 en B1 zijn besschikbaar. Ook vind je ze als PDF in het docentenmateriaal.

Taalblokken Nederlands  

Dit is er het afgelopen jaar bijgekomen in de lesmethode:

 • Scans op niveau 2F + 3F
 • Bouwstenen niveau 1F: 1 t/m 4
 • Bouwstenen niveau 2F: 7 & 8 (inclusief toetsing: instap-, voorbereidings- en eindtoets)    
 • Bouwstenen niveau 3F: 7 & 8 (inclusief toetsing: instap-, voorbereidings- en eindtoetsen)     
 • Grammatica & Spelling niveau 1F
 • Examentraining productief niveau 2F & 3F         
 • Beroepsgerichte modules niveau 2F & 3F   
 • Uitlegvideo’s bij theorie in de bouwstenen   
 • Verkorte leerroute niveau 2F en 3F        
 • Leerlijn Grammatica & Spelling als PDF in het docentenmateriaal
 • Leerwerkboeken 2F en 3F zijn beschikbaar. Ook vind je ze als PDF in het docentenmateriaal. 

Rekenblokken

Dit is er het afgelopen jaar bijgekomen in de lesmethode:

 • Invullen berekening
  Tijdens het rekenexamen krijgen studenten punten voor het invullen van hun berekening. Daarom kun je nu binnen Rekenblokken oefenen met het invullen van de berekening. Kijk hiervoor bij de open vragen aan het eind van een les.
 • Printbare eindtoetsen voor domeinen en thema's niveau 2, 3 en 4
  Printbare eindtoetsen zijn beschikbaar voor de domein- en themahoofdstukken van niveau 2, 3 en 4. Je vindt ze bij 'Docentmateriaal'. De printbare eindtoetsen bevatten dezelfde rekeninhoud als de digitale eindtoetsen; de rekenopdrachten zijn anders.
 • (Start)activiteiten voor de student bij de thema’s op niveau 2, 3 en 4
  Aan het begin van iedere themales staat een doceertip. Je vindt bij 60 opdrachten de doceertip ook als pdf, zodat je deze per les/ niveau kunt uitprinten en -delen als lesstarter in de klas.
 • Examentraining niveau 2 en 4
  Naast de examentraining voor niveau 3 is nu ook de examentraining voor niveau 2 en 4 beschikbaar in Rekenblokken.
 • Uitwerkingen van Test jezelf niveau 3 en 4
  Met ‘Test jezelf’ controleren studenten zelfstandig of ze de lesstof beheersen. In de uitwerking zien studenten waarom ze opgaven goed of fout hebben. Voor niveau 2 was de uitwerking al beschikbaar, voor niveau 3 en 4 is dit toegevoegd. Hierdoor is de 'Test jezelf' nog leerzamer.
 • Taalkundige en inhoudelijke verbeterslag
  Tot en met de zomervakantie voeren we een taalkundige en inhoudelijke verbeterslag uit. We maken o.a. teksten beter leesbaar voor studenten door zinnen in te korten waar het kan.

 • Normeringstabel cesuur
  Een aantal docenten ervaart de cesuur van Rekenblokken (75%) als hoog. We werken aan de oplossing waarbij jij zelf de cesuur kunt bepalen. Tot die tijd kun je de normering omzetten door middel van een omrekentabel. Je vindt deze tabel bij ‘Docentmateriaal’ in de online leeromgeving.

 • Hoe werk je als student met Rekenblokken
  Bij het docentenmateriaal is een korte instructie toegevoegd over het invoeren van geldbedragen, grote getallen en kommagetallen.

Functionaliteiten in de online leeromgeving

 • Het proces om een toets in te plannen is vergemakkelijkt.
 • Je kunt bij Toetsresultaten via het zijpaneel (in het dashboard en toetsen) een toets makkelijker inzien en verwijderen voor een student. Ook is het mogelijk om een toets voor een hele klas te verwijderen in het overzicht van de gemaakte toetsen. 
 • Je kunt in een dashboard zien dat een student aan een opdracht werkt. Ook worden statussen beter weergegeven waardoor jij als docent sneller acties kunt uitvoeren.
 • Activiteiten zoals opdrachten en de Test Jezelf kunnen worden voorgelezen.

* Dit overzicht zal worden geupdate wanneer er nieuwe onderdelen bij komen in de lesmethode.  

Meer weten?
Wil je meer weten over de onderdelen die zijn toegevoegd het afgelopen jaar? In het docentenmateriaal vind je meer informatie in documenten zoals:
- ‘Hoe werk je met…’
- Knoppenhandleiding

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 9 van 10