Nieuwe onderdelen 4e editie Rekenblokken en Taalblokken Nieuwe onderdelen 4e editie Rekenblokken en Taalblokken

Nieuwe onderdelen 4e editie Rekenblokken en Taalblokken

In dit artikel lees je welke lesstof en functionaliteiten er sinds de publicatie van de vernieuwde methodes zijn bijgekomen in de online leeromgeving Taalblokken 4 en Rekenblokken 4

Functionaliteiten in de online leeromgeving

 • Het is mogelijk om als docent de cesuur aan te passen van de meeste toetstypes.
 • Je kunt een toets klaarzetten voor een klas waarbij de groepsformatie nog niet definitief is. Je doet dit door ‘toekomstige studenten’ aan te vinken bij het inplannen van een toets.
 • Je kunt vanaf nu je studenten tijdelijk inzage geven in een gemaakte toets.
 • Je kunt voortaan in het dashboard zien wanneer een opdracht open vragen bevat. Deze indicatie wordt gegeven door een streepje onder het opdrachtnummer. 
 • Het proces om een toets in te plannen is vergemakkelijkt.
 • Je kunt bij Toetsresultaten via het zijpaneel (in het dashboard en toetsen) een toets makkelijker inzien en verwijderen voor een student. Ook is het mogelijk om een toets voor een hele klas te verwijderen in het overzicht van de gemaakte toetsen.
 • Je kunt in een dashboard zien dat een student aan een opdracht werkt. Ook worden statussen beter weergegeven waardoor jij als docent sneller acties kunt uitvoeren.
 • Activiteiten zoals opdrachten en de Test Jezelf kunnen worden voorgelezen.

* Dit overzicht zal worden bijgewerkt wanneer er nieuwe onderdelen bij komen in de lesmethode.

 

Nieuwe structuur & verbeterde navigatie in Taalblokken Engels & Nederlands

Vanaf start studiejaar kunnen jij en je studenten nóg beter navigeren in Taalblokken. Het wordt makkelijker om keuzes te maken en de structuur wordt verbeterd waardoor je meer overzicht hebt in de lesstof.

Wat gaat er concreet veranderen?

 • Modules, zoals Bouwstenen en Grammatica & Spelling, worden inklapbaar zodat je totaaloverzicht krijgt (zoals in de studentweergave).
 • De modules zijn op een andere manier ingedeeld. Jij kunt daardoor keuzes maken die aansluiten bij je visie op taalonderwijs. Je kunt werken met bouwstenen die gecentreerd zijn rondom thema’s. Nieuw is de mogelijkheid om modulair te werken met de vaardigheden.
 • De student krijgt te zien waar hij/zij het laatst in heeft gewerkt en kan daar verder werken.

* Werk je met de verkorte leerroutes? Dan vind je deze vanaf het nieuwe studiejaar in de modules met vaardigheden/verkort.

Zowel de resultaten van studenten in de lessen als resultaten van gemaakte toetsen worden behouden.

 

EngelsStructuur Taalblokken Engels.png

Nederlands

Structuur Taalblokken Nederlands.png


Taalblokken Engels

Dit is er bijgekomen in de lesmethode:

 • Scans A2 t/m B2
 • Building Block A1: 1 (inclusief instap-, voorbereidings- en eindtoetsen)
 • Building Blocks B1: 7 & 8 (inclusief instap-, voorbereidings- en eindtoetsen)     
 • Building Blocks B2: 3 t/m 7 (inclusief instap-, voorbereidings- en eindtoetsen)     
 • Spelling en Grammar A1 & B2 (incl. instap- en eindtoets, Test Jezelf en Versterk Jezelf)
 • Beroepsgerichte modules A2
 • Beroepsgerichte modules B1
 • Keuzedeel Zorg B1
 • Examentraining productief A2 + B1   
 • Uitlegvideo’s bij theorie in de Building Blocks
 • Leerwerkboeken A2 en B1 zijn beschikbaar. Ook vind je ze als PDF in het docentenmateriaal.
 • B-varianten van toetsen

Taalblokken Nederlands  

Dit is er bijgekomen in de lesmethode:

 • Scans op niveau 2F + 3F
 • Bouwstenen niveau 1F: 1 t/m 4
 • Bouwstenen niveau 2F: 7 & 8 (inclusief toetsing: instap-, voorbereidings- en eindtoets)    
 • Bouwstenen niveau 3F: 7 & 8 (inclusief toetsing: instap-, voorbereidings- en eindtoetsen)     
 • Grammatica & Spelling niveau 1F
 • Examentraining productief niveau 2F & 3F         
 • Beroepsgerichte modules niveau 2F & 3F   
 • Uitlegvideo’s bij theorie in de bouwstenen   
 • Verkorte leerroute niveau 2F en 3F        
 • Leerlijn Grammatica & Spelling als PDF in het docentenmateriaal
 • Leerwerkboeken 2F en 3F zijn beschikbaar. Ook vind je ze als PDF in het docentenmateriaal. 
 • B-varianten van toetsen

Rekenblokken

Dit is er bijgekomen in de lesmethode:

 • Invullen berekening
  Tijdens het rekenexamen krijgen studenten punten voor het invullen van hun berekening. Daarom kun je nu binnen Rekenblokken oefenen met het invullen van de berekening. Kijk hiervoor bij de open vragen aan het eind van een les.
 • Printbare eindtoetsen voor domeinen en thema's niveau 2, 3 en 4
  Printbare eindtoetsen zijn beschikbaar voor de domein- en themahoofdstukken van niveau 2, 3 en 4. Je vindt ze bij 'Docentmateriaal'. De printbare eindtoetsen bevatten dezelfde rekeninhoud als de digitale eindtoetsen; de rekenopdrachten zijn anders.
 • (Start)activiteiten voor de student bij de thema’s op niveau 2, 3 en 4
  Aan het begin van iedere themales staat een doceertip. Je vindt bij 60 opdrachten de doceertip ook als pdf, zodat je deze per les/ niveau kunt uitprinten en -delen als lesstarter in de klas.
 • Examentraining niveau 2, 3 en 4
  Er is nu een examentraining voor niveau 2, 3 en 4 beschikbaar in Rekenblokken.
 • Uitwerkingen van Test jezelf niveau 2, 3 en 4
  Met ‘Test jezelf’ controleren studenten zelfstandig of ze de lesstof beheersen. In de uitwerking zien studenten waarom ze opgaven goed of fout hebben. Hierdoor is de 'Test jezelf' nog leerzamer.

 • Taalkundige en inhoudelijke verbeterslag
  Tot en met de zomervakantie voeren we een taalkundige en inhoudelijke verbeterslag uit. We maken o.a. teksten beter leesbaar voor studenten door zinnen in te korten waar het kan.

 • Normeringstabel cesuur
  Een aantal docenten ervaart de cesuur van Rekenblokken (75%) als hoog. We werken aan de oplossing waarbij jij zelf de cesuur kunt bepalen. Tot die tijd kun je de normering omzetten door middel van een omrekentabel. Je vindt deze tabel bij ‘Docentmateriaal’ in de online leeromgeving.

 • Hoe werk je als student met Rekenblokken
  Bij het docentenmateriaal is een korte instructie toegevoegd over het invoeren van geldbedragen, grote getallen en kommagetallen.

 • B-varianten toetsen
  Je kunt vanaf nu gebruik maken van B-varianten van de eindtoetsen voor zowel de Thema’s als de Domeinen. Je vindt deze in de toetsomgeving. Om een B-variant in te plannen, selecteer je een toets, geef je aan voor welke studenten je deze klaar wilt zetten en selecteer je vervolgens de variant.

NIEUW: Oefenexamens
Het oefenexamen van niveau 2, 3 én 4 is beschikbaar. Je vindt de oefenexamens onder 'toets toevoegen', net als de eind- en instaptoets. 


Meer weten?
Wil je meer weten over de onderdelen die zijn toegevoegd het afgelopen jaar?
In het docentenmateriaal vind je meer informatie in documenten zoals:
- ‘Hoe werk je met…’
- Knoppenhandleiding

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 20 van 25